Privacy policy

Privacy statement HortiverVERSum
Het Hortiversum neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt het Hortiversum altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Op deze pagina staat het Privacy Statement van het Hortiversum. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

Wat is het Hortversum?
Het Hortiversum is een gebouw dat beheerd wordt door Frugi Vast BV. Deze organisatie heeft volledige rechtsbevoegdheid en is gevestigd aan de Louis Pasteurlaan 6, 2719 EE te Zoetermeer. KvK nummer is 61929182.
 
Voor welke doeleinden gebruikt het Hortiversum informatie over jou?
Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van het Hortiversum;
Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
Om de Website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
Om informatie over jou te verstrekken aan derden indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving;
Het Hortiversum wil je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Website. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal het Hortiversum dat daarom aan jou laten weten. Ook kan het Hortiversum je op de hoogte houden van acties die door hem zijn en/of worden georganiseerd.

Mocht je geen e-mailberichten van het Hortiversum willen ontvangen, dan kun je je afmelden via receptie@hortiversum.nl.

Het Hortiversum gebruikt gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van de Website. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).

Gebruik door derden
Bij aanvraag van catering zal Frugi Vast aan Vitam de hiervoor benodigde persoonsgegevens verstrekken.
Zonder jouw expliciete toestemming zal het Hortiversum jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

Het Hortiversum kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan het Hortiversum jouw gegevens aan derden verstrekken indien het daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval het dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

De Website kan hyperlinks bevatten waarmee je de Website van het Hortiversum verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Het Hortiversum heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy statement van het Hortiversum heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de Dienst zijn verkregen. Het Hortiversum accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden. 

Op Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Het Hortiversum gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Hiervoor heeft onze websitebeheerder een bewerkingsovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van het IP-adres wordt daardoor gemaskeerd en de functie 'gegevens delen' is hierin uitgezet. Verder maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Op welke wijze beschermt het Hortiversum jouw persoonlijke informatie?
Het Hortiversum zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Kennisneming en verbetering van jouw gegevens
Als je wilt weten welke gegevens het Hortiversum over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen dan kun je contact opnemen met ons via receptie@hortiversum.nl.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website.

Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan recerptie@hortiversum.nl.